Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild och musik, årskurs 4-6

Bildberättande II

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Bildskapande i skola och förskola

Bildskapande i skola och förskola II

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Examensarbete inomprogrammet (estetiskt lärande)

Fotografins filosofi I:Introduktion

Fotografins filosofi II: Fotografiets berättarteknik

Fotografins filosofi III: Naturfotografi

Fotografins filosofi IV: Bilden av staden

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Konst och design I

Konst och design II

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Musik, filosofi och vetenskap - sidor av islam du inte kände till

Religionshistoria: avancerad metod och fördjupningskurs

Religionshistoria: avancerad uppsats och metodträning

Religionsvetenskap 3