Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bildberättande II

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Bildskapande i skola och förskola

Bildskapande i skola och förskola II

Den projektorienterade organisationen

Fotografins filosofi I:Introduktion

Fotografins filosofi II: Fotografiets berättarteknik

Fotografins filosofi III: Naturfotografi

Fotografins filosofi IV: Bilden av staden

Generell projektledningsmetodik

Individer och grupper i projekt

Konst och design I

Konst och design II

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Perspektiv på projektledning

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekt som arbetsform

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning

Projektledning - Magisteruppsats

Projektledning i IT-projekt