Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Biobaserade material och produkter

Bioindustriella processer

Examensarbete

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Examensarbete, kemiingenjörsutbildning

Examensarbete, kemiingenjörsutbildning

Examensarbete, kemiteknik

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Forskningspraktik, kemiteknik

Framtidens förpackningar

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Förpackningstryck och grafisk design

Glokala relationer

Individen och samhället

Introduktion till förpackning

Kemisk reaktionsteknik

Kemiteknik

Kemiteknik, examensarbete

Kemiteknisk fördjupning

Kemiteknisk orientering

Kemiteknisk orientering med projekt

Kinas kultur, historia och språk ur ett hälso-, natur- eller teknikvetenskapligt perspektiv

Kinesiska språket, kultur och historia - sommarkurs i Kina för studenter inom naturvetenskap och teknik