Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biobaserade material och produkter

Bioindustriella processer

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Examensarbete, kemiingenjörsutbildning

Examensarbete, kemiingenjörsutbildning

Examensarbete, kemiteknik

Filmgeografi(er)

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Forskningspraktik, kemiteknik

Framtidens förpackningar

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Förpackningstryck och grafisk design

Globaliseringens konsekvenser

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

Heldygnsvård i psykiatri

Hälsans psykologi

Identiteter och kulturer

Individ, organisation och samhälle

Introduktion till förpackning