Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspekter på projektets genomförandefas

Biobaserade material och produkter

Bioindustriella processer

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Examensarbete, kemiingenjörsutbildning

Examensarbete, kemiingenjörsutbildning

Examensarbete, kemiteknik

Filmgeografi(er)

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Forskningspraktik, kemiteknik

Framtidens förpackningar

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Förpackningstryck och grafisk design

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Globaliseringens konsekvenser

Grunder i projektledning

Identiteter och kulturer