Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biobaserade material och produkter

Bioindustriella processer

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Examensarbete, kemiingenjörsutbildning

Examensarbete, kemiingenjörsutbildning

Examensarbete, kemiteknik

Filmgeografi(er)

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Forskningspraktik, kemiteknik

Framtidens förpackningar

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Förpackningstryck och grafisk design

Globaliseringens konsekvenser

Identiteter och kulturer

Introduktion till förpackning

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Kemisk reaktionsteknik

Kemiteknik

Kemiteknik, examensarbete

Kemiteknisk fördjupning

Kemiteknisk orientering

Kemiteknisk orientering med projekt

Kinas kultur, historia och språk ur ett hälso-, natur- eller teknikvetenskapligt perspektiv

Kinesiska språket, kultur och historia - sommarkurs i Kina för studenter inom naturvetenskap och teknik