Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Essay Writing in Politics

Further Studies in Politics

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

International Politics

Internationell Politik

Introduction to EU Studies

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Makt och styrformer

Masteruppsats i statsvetenskap

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Policyanalys

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat

Praktik: Politices kandidat

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II

Samhällsplanerarens politiska ram

Samhällsplanering som en demokratisk process

Självständigt forsknings- och utredningsarb II

Självständigt forsknings- och utredningsarbete

Statsvetenskap - Självständigt arbete I i Regionalt Samhällsbyggande

Statsvetenskap A