Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Ekonometri

Försöksplanering

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Linjära modeller I

Multivariata metoder

Statistik - Kandidatuppsats

Statistisk teori

Statistisk teori