Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Den lärande eleven del 1 - VAL

Den lärande eleven del 1 - yrkeslärare

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Examensarbete (KUB)

Examensarbete i kompletterande lärarutbildning

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet

Försöksplanering

Försöksplanering I

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Introduktion till SPSS

Leda elevers lärande 1 och VFU

Leda elevers lärande 2 och VFU

Leda lärande - KPF