Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Den lärande eleven del 1 - VAL

Den lärande eleven del 1 - yrkeslärare

Examensarbete (KUB)

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete i kompletterande lärarutbildning

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Leda elevers lärande 1 och VFU

Leda elevers lärande 2 och VFU

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Lärandets villkor I, allmänna ämnen

Lärandets villkor och ämnesdidaktik i teori och praktik III, allmänna ämnen