Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda lokal skolutveckling

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Lärandeteorier

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II

Skola som system och idé - yrkeslärare

Skolan som lärande organisation

Skolutvecklingens teori och praktik

Verksamhetens politiska styrning och professionell ledning

Verksamhetsförlagd utbildning - KPF

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU

Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare

Vetenskapliga metoder

Vetenskapliga metoder I

Vetenskapliga metoder II