Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Deformation och brott

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Den lärande eleven del 1 - VAL

Den lärande eleven del 1 - yrkeslärare

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Examensarbete (KUB)

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete för masterexamen i maskinteknik

Examensarbete i kompletterande lärarutbildning

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet

Försöksplanering

Försöksplanering I

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Introduktion till SPSS

Karaktärisering av material

Leda elevers lärande 1 och VFU

Leda elevers lärande 2 och VFU