Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärskulturer - lokalt och globalt

Andraspråksinlärning

Den interkulturella staden

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Intercultural Communication

Interkultur I

Interkultur I, medier, konst och litteratur

Interkultur I, i skola och undervisning

Interkultur I, mångfald

Interkultur I: film och audiovisuella medier

Interkultur I: kulturmöten och identiteter

Interkultur II, kulturella identiteter

Interkultur och medier

Interkultur: teori, metod och uppsats

Interkulturell affärskommunikation

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning

Leva och verka i Sverige

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Migration, kultur och kommunikation

Självständigt arbete