Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärskulturer - lokalt och globalt

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Den interkulturella staden

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Intercultural Communication

Interkultur I

Interkultur I, medier, konst och litteratur

Interkultur I, i skola och undervisning

Interkultur I, mångfald

Interkultur I: film och audiovisuella medier

Interkultur I: kulturmöten och identiteter

Interkultur II, kulturella identiteter

Interkultur och medier

Interkultur: teori, metod och uppsats

Interkulturell affärskommunikation

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning

Leva och verka i Sverige

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Musik, filosofi och vetenskap - sidor av islam du inte kände till