Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärskulturer - lokalt och globalt

Aspekter på projektets genomförandefas

Den interkulturella staden

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Grunder i projektledning

Individer och grupper i projekt

Individer och grupper i projekt

Intercultural Communication

Interkultur I

Interkultur I, medier, konst och litteratur

Interkultur I, i skola och undervisning

Interkultur I, mångfald

Interkultur I: film och audiovisuella medier

Interkultur I: kulturmöten och identiteter

Interkultur II, kulturella identiteter

Interkultur och medier