Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Affärskulturer - lokalt och globalt

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Den interkulturella staden

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Intercultural Communication

Interkultur I

Interkultur I, medier, konst och litteratur

Interkultur I, i skola och undervisning

Interkultur I, mångfald

Interkultur I: film och audiovisuella medier

Interkultur I: kulturmöten och identiteter

Interkultur II, kulturella identiteter

Interkultur och medier

Interkultur: teori, metod och uppsats

Interkulturell affärskommunikation

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning