Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärskulturer - lokalt och globalt

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Den interkulturella staden

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Filmgeografi(er)

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Globaliseringens konsekvenser

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

Heldygnsvård i psykiatri

Hälsans psykologi

Identiteter och kulturer

Individ, organisation och samhälle

Intercultural Communication

Interkultur I

Interkultur I, medier, konst och litteratur

Interkultur I, i skola och undervisning

Interkultur I, mångfald

Interkultur I: film och audiovisuella medier

Interkultur I: kulturmöten och identiteter