Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Electronic Business and Enterprise Systems

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fortsättningskurs i programmering

Framtida webbstandarder

Försöksplanering

Försöksplanering I

Grundläggande databasdesign

Grundläggande programmering

Grundläggande statistik och regressionsanalys

HTML och CSS för webbutveckling

Informatik - Högskoleuppsats

Informatik - Kandidatuppsats