Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Electronic Business and Enterprise Systems

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Informatik - Magisteruppsats

Informatik - Masteruppsats

Modeller och experimentella metoder i multimediautveckling

Modellering av informationssystem

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Religionshistoria: avancerad metod och fördjupningskurs

Religionshistoria: avancerad uppsats och metodträning

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Religionsvetenskap. Specialisering religionsdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan

Vetenskapsteori och vetenskapsmetodologi