Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Electronic Business and Enterprise Systems

Examensarbete

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fortsättningskurs i programmering

Framtida webbstandarder

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Grundläggande databasdesign