Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsjuridik

Affärsjuridisk fördjupning I

Affärsjuridisk fördjupning II

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Allmän rättslära II

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt B - internt komparativ rätt

Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö

Associationsrätt

Associationsrätt

Beskattningsrätt I

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

EU-rätt och internationell rätt

EU-rätt och internationell rätt

Electronic Business and Enterprise Systems

Examensarbete för ämneslärare - spanska med didaktisk inriktning

Familjerätt