Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Electronic Business and Enterprise Systems

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Framtida webbstandarder

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Grundläggande databasdesign

Grundläggande programmering

HTML och CSS för webbutveckling

Individ, organisation och samhälle

Informatik - Högskoleuppsats

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik - Magisteruppsats

Informatik - Masteruppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Interaktionsdesign