Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Databasdesign

Electronic Business and Enterprise Systems

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Forskningsprojekt inom Informatik

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Individ, organisation och samhälle

Informatik - Magisteruppsats

Informatik - Masteruppsats

Informatik, utlandspraktik

Introduktion till IT-design

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Ledarskapets psykologi

Modeller och experimentella metoder i multimediautveckling

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Objektorienterad modellering

Organisationens psykologi

Positiv psykologi och hälsa

Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Verksamhet och IT

Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoder