Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Anskaffning av IT-system

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Fortsättningskurs i programmering

Framtida webbstandarder

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Grundläggande databasdesign

Grundläggande programmering

HTML och CSS för webbutveckling

Individ, organisation och samhälle

Informatik - Högskoleuppsats

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informationssystem och IT

Introduktion till IT-design

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till objektorienterad programmering

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

JavaScript för webbutveckling

Klinisk psykologi II