Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Aspects of Sweden

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Electronic Business and Enterprise Systems

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fortsättningskurs i programmering

Framtida webbstandarder

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Further Studies in Politics

Genus och politik - teori och metodologi