Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Electronic Business and Enterprise Systems

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fortsättningskurs i programmering

Framtida webbstandarder

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Grundläggande databasdesign

Grundläggande programmering

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

HTML och CSS för webbutveckling