Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Business by Web och webbanalys

Contemporary Media Theory and Research Methods

Data, makt och etik

Databasdesign

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Designmönster, Java och UML

Digital Media, Culture and Politics

Digitala analysmetoder

Electronic Business and Enterprise Systems

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fortsättningskurs i programmering

Framtida webbstandarder

Fältarbete: förberedelser och metoder