Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Business by Web och webbanalys

Contemporary Media Theory and Research Methods

Data, makt och etik

Databasdesign

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Designmönster, Java och UML

Digital Media, Culture and Politics

Digitala analysmetoder

Electronic Business and Enterprise Systems

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fortsättningskurs i programmering

Framtida webbstandarder