Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Algebraiska strukturer, koder och krypton

Analys och geometri

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Att skriva matematik

Barns utveckling och lärande i förskolan

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Designmönster, Java och UML

Differentialekvationer och vektoranalys

Differentialgeometri

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Diskret matematik

Diskret matematik för civilingenjörer

Electronic Business and Enterprise Systems