Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Collegeåret

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Electronic Business and Enterprise Systems

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Framtida webbstandarder

Grundläggande databasdesign

Grundläggande programmering

HTML och CSS för webbutveckling

Informatik - Högskoleuppsats

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik - Magisteruppsats

Informatik - Masteruppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Interaktionsdesign

Introduktion till IT-design

Introduktion till objektorienterad programmering