Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Electronic Business and Enterprise Systems

Filmgeografi(er)

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fortsättningskurs i programmering

Framtida webbstandarder

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Globaliseringens konsekvenser

Grundläggande databasdesign

Grundläggande programmering

HTML och CSS för webbutveckling

Identiteter och kulturer

Informatik - Högskoleuppsats

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik - Magisteruppsats