Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild och musik, årskurs 4-6

Bildberättande II

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Bildskapande i skola och förskola

Bildskapande i skola och förskola II

Business by Web och webbanalys

Contemporary Media Theory and Research Methods

Data, makt och etik

Databasdesign

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Designmönster, Java och UML

Digital Media, Culture and Politics

Digitala analysmetoder

Electronic Business and Enterprise Systems

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inomprogrammet (estetiskt lärande)