Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Algebraiska strukturer, koder och krypton

Analys och geometri

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Att skriva matematik

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild och musik, årskurs 4-6

Bildberättande II

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Bildskapande i skola och förskola

Bildskapande i skola och förskola II

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Differentialekvationer och vektoranalys

Differentialgeometri

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Diskret matematik

Diskret matematik för civilingenjörer

Electronic Business and Enterprise Systems