Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild och musik, årskurs 4-6

Bildberättande II

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Bildskapande i skola och förskola

Bildskapande i skola och förskola II

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Business by Web och webbanalys

Collegeåret

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Det kusliga i litteratur, film och konst

Electronic Business and Enterprise Systems

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning