Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Biobaserade material och produkter

Bioindustriella processer

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Electronic Business and Enterprise Systems

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Examensarbete, kemiingenjörsutbildning

Examensarbete, kemiingenjörsutbildning

Examensarbete, kemiteknik

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Forskningspraktik, kemiteknik

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fortsättningskurs i programmering