Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Biobaserade material och produkter

Bioindustriella processer

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Electronic Business and Enterprise Systems

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Examensarbete, kemiingenjörsutbildning

Examensarbete, kemiingenjörsutbildning

Examensarbete, kemiteknik

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Forskningspraktik, kemiteknik

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fortsättningskurs i programmering

Framtida webbstandarder

Framtidens förpackningar

Förpackningstryck och grafisk design

Grundläggande databasdesign