Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Den lärande eleven del 1 - VAL

Den lärande eleven del 1 - yrkeslärare

Designmönster, Java och UML

Electronic Business and Enterprise Systems

Examensarbete (KUB)

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete i kompletterande lärarutbildning

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik