Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Den lärande eleven del 1 - VAL

Den lärande eleven del 1 - yrkeslärare

Designmönster, Java och UML

Electronic Business and Enterprise Systems

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Examensarbete (KUB)

Examensarbete i kompletterande lärarutbildning

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)