Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärskulturer - lokalt och globalt

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Den interkulturella staden

Designmönster, Java och UML

Electronic Business and Enterprise Systems

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fortsättningskurs i programmering

Framtida webbstandarder

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Grundläggande databasdesign

Grundläggande programmering