Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala medier och webbpublicering

Event management

Företagande inom turism

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II

Idrottsdidaktik och coaching

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap I

Idrottsvetenskap II

Idrottsvetenskap III

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Kommunikation och digitalisering av turism

Kost- och näringslära

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Prestationsutvecklingsstrategier

Produktion och konsumtion inom turism

Tillämpad idrottspsykologi

Träningslära