Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns läs-, skriv- och matematiklärande

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språket

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II

Idrottsdidaktik och coaching

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap I

Idrottsvetenskap II

Idrottsvetenskap III

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Kost- och näringslära

Prestationsutvecklingsstrategier

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II

Svenska för grundlärare i årskurs 4-6

Svenska med didaktisk inriktning 5, språkvetenskaplig fördjupning

Svenska språket i teori och praktik

Svenska språket i teori och praktik II

Tillämpad idrottspsykologi

Träningslära

Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3