Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Europakunskap

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II

Idrottsdidaktik och coaching

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap I

Idrottsvetenskap II

Idrottsvetenskap III

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Internationell Politik

Internationell politik

Introduktion till studiet av politik

Jämförande politik och förvaltning

Kost- och näringslära

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Makt och styrformer

Masteruppsats i statsvetenskap

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Offentlig Politik och Förvaltning