Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II

Idrottsdidaktik och coaching

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap I

Idrottsvetenskap II

Idrottsvetenskap III

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Kost- och näringslära

Prestationsutvecklingsstrategier

Statistik

Statistik - Kandidatuppsats

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Tillämpad idrottspsykologi

Träningslära