Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II

Idrottsdidaktik och coaching

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap I

Idrottsvetenskap II

Idrottsvetenskap III

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Introduktion till Specialpedagogik

Kost- och näringslära

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Prestationsutvecklingsstrategier

Tillämpad idrottspsykologi

Träningslära