Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II

Idrottsdidaktik och coaching

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap I

Idrottsvetenskap II

Idrottsvetenskap III

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Kost- och näringslära

Personlig och professionell utveckling I

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Prestationsutvecklingsstrategier

Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält