Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II

Idrottsdidaktik och coaching

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap I

Idrottsvetenskap II

Idrottsvetenskap III

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Individ, organisation och samhälle

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Klinisk psykologi II

Kost- och näringslära

Ledarskap och personlighet

Ledarskapets psykologi

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisation och innovation