Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Examensarbete för ämneslärare - idrottsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarprogrammet (Idrottsvetenskap)

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Försöksplanering

Försöksplanering I

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

Heldygnsvård i psykiatri

Hälsans psykologi

Hälsopedagogik I

Hälsopedagogik och Idrottsdidaktik

Idrott för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II

Idrott för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II