Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Generell projektledningsmetodik

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II

Idrottsdidaktik och coaching

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap I

Idrottsvetenskap II

Idrottsvetenskap III

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Kost- och näringslära

Ledarrollen i projektmiljöer

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Perspektiv på projektledning

Prestationsutvecklingsstrategier

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekt som arbetsform

Projektledning

Projektledning - Magisteruppsats

Projektledning i IT-projekt

Tillämpad idrottspsykologi