Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsmarknadens ekonomi

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Ekonometri

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Finansiella marknader, risk och försäkring

Företagets finansiering och styrning

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Makroekonomi

Miljö- och naturresursekonomi

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi

Offentlig ekonomi och politik

Portföljval

Portföljvalsanalys

Riskhantering i finansiella företag

Riskhantering i finansiella företag