Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Examensarbete

Instrument och ensemble 3

Instrument och ensemble 4

Instrument och ensemble 5

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Musik i klass 3

Musik i klass 4

Musik i klass 5

Musik med didaktisk inriktning 3

Musik- och ljudproduktion 3

Musik- och ljudproduktion 4

Musik- och ljudproduktion 5

Musikaliskt, konstnärligt-gestaltande examensarbete

Musikteori och komposition 3

Musikteori och komposition 4

Musikteori och komposition 5

Självständigt arbete 2 - musiklärare